Genomické markery pro identifikaci kančího pachu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ.. Genomické markery pro identifikaci kančího pachu. Autoři: ROZKOT, Miroslav, VRTKOVÁ, Irena, FALKOVÁ, Lenka a VÁCLAVKOVÁ, Eva.. . Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2020. 2020-12-10.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz20208.pdf
Abstrakt

Skatol a androstenon a jejich akumulace v tuku jsou hlavními molekulárními sloučeninami, které způsobují nepříjemný kančí pach vepřového masa. Experiment se zaměřil na variabilitu genotypů ve dvou genetických markerech spojených s hladinami skatolu (CYP2E1) a androstenonu (TEAD3) u kanců pěti plemen v České republice. Rozdíly v genotypech a frekvencích alel poskytují důležité informace pro možnost genomické selekce markerů spojených s kančím pachem.

ProjektVýkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
OdděleníChov prasat