Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace

Číslo projektu QK1910400
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Posláním projektu je nabídnout chovatelům prasat praktické možnosti zmírnění, případně eliminace provozních i ekonomických dopadů omezení a zákazu chirurgické kastrace kanečků a představit chovatelům ověřené alternativy výkrmu kanečků odpovídající současnému trendu v řadě zemí Evropské unie. Projekt by měl uživatele vybavit poznatky, fakty a metodikami vedoucími k úspěšné adaptaci na změnu podmínek evropského trhu s vepřovým masem související s omezeními v oblastí chirurgické kastrace kanečků.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat