Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace

Číslo projektu QK1910400
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Posláním projektu je nabídnout chovatelům prasat praktické možnosti zmírnění, případně eliminace provozních i ekonomických dopadů omezení a zákazu chirurgické kastrace kanečků a představit chovatelům ověřené alternativy výkrmu kanečků odpovídající současnému trendu v řadě zemí Evropské unie. Projekt by měl uživatele vybavit poznatky, fakty a metodikami vedoucími k úspěšné adaptaci na změnu podmínek evropského trhu s vepřovým masem související s omezeními v oblastí chirurgické kastrace kanečků.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV

NázevRok
ROZKOT, Miroslav. Perspektivy v oblasti stájí pro chov prasat z trochu jiného pohledu.. Náš chov, 2021, roč. 81(5), s. 76-78. ISSN . 2021
BĚLKOVÁ, Jaroslava., 2020 Aktuální otázky chovu prasat. In Uspořádání semináře. Kostelec nad Orlicí: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 10.11.2020. ISSN 2020
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Chov plemenných kanců. Náš chov, 2020, roč. 80(6), s. 31-32. ISSN . 2020
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ.. Genomické markery pro identifikaci kančího pachu. Autoři: ROZKOT, Miroslav, VRTKOVÁ, Irena, FALKOVÁ, Lenka a VÁCLAVKOVÁ, Eva.. . Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2020. 2020-12-10. 2020
ROZKOT, Miroslav. Problémy výkrmu prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(9), s. 26-28. ISSN . 2020
ROZKOT, Miroslav. Současné trendy v technologii ustájení selat po odstavu. Náš chov, 2020, roč. 80(5), s. 34-36. ISSN . 2020
ROZKOT, Miroslav. Welfare v ekologických chovech prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 58-60. ISSN . 2020
ZADINOVÁ, K., ČÍTEK, J., BUREŠ, Daniel, POKORNÁ, K., OKROUHLÁ, M. a STUPKA, R. Sensory perception of pork meat from boars processed by different cooking methods. Research in Pig Breeding, 2019, roč. 13(1), s. 16-20. ISSN 1802-7547. 2019
ROZKOT, Miroslav., 2019 Zlepšování zdraví a životní pohody prasat. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2019
ROZKOT, Miroslav. Zoohygiena především. Náš chov, 2019, roč. 79(7), s. 65-67. ISSN . 2019

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat