Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu. Autoři: BUREŠ, Daniel.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/03/2018. 2018-07-09.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18102.pdf
Abstrakt

Na trhu je poptávka po křehčím hovězím mase. Dosažení určitého stupně kvality a zkrátit proces zpracování masa umožňuje specifické zařízení na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu (hák). Na základě vlastní analýzy byl vytvořen prototyp háku firmou Bednar FMT s.r.o.. Při využívání pánevního zavěšení skotu (háku) dojde v důsledku odlišných postmortálních procesů v mase a rychlejšího nástupu rigoru mortis. To se projeví v zlepšení technologických a organoleptických vlastností masa v rané fázi postmortálních změn. Díky tomu může být urychlena požadovaná délka zrání. To přináší úsporu nákladů na chlazení a skladovacího prostoru pro jatečná zvířata. Rovněž jsou eliminovány hmotnostní ztráty masa v průběhu skladování a může být docíleno vyšší kvality masa, kterou kladně ohodnotí koneční spotřebitelé.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníChov skotu