Hodnocení frakcí dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců

KOUKOLOVÁ, Marie, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr., 2013 Hodnocení frakcí dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 184-189. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13048.pdf
Abstrakt

Pro hodnocení dusíkatých frakcí ve výživě přežvýkavců byly použity vzorky pícnin ( n = 6). Vzorky byly rozborovány na obsah jednotlivých živin a na celkovou energetickou hodnotu. Jednotlivé frakce dusíkatých látek byly stanoveny následujícími laboratorními metodami: stanovení nebílkovinného dusíku (NPN), stanovení rozpustného (IP) a rozpustného (SOLP) dusíku , stanovení dusíku nerozpustného v kyselém detergentu (ADIP) a stanovení dusíku nerozpustného v neutrálním detergentu (NDIP). Z těchto hodnot byl vypočítány frakce A (nebílkovinný dusík), frakce B1 (rychle rozložitelný protein), frakce B2 (středně rozložitelný protein), frakce B3 (pomalu rozložitelný protein) a frakce C (nerozpustný dusík).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat