Hodnocení vlivu managementu chovu se zaměřením na skot ve vztahu ke spotřebě antimikrobik

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Hodnocení vlivu managementu chovu se zaměřením na skot ve vztahu ke spotřebě antimikrobik. In Sborník ze semináře - Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23081.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů managementu chovu dojeného skotu, které ovlivňují zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele a jejich využití v rámci komplexního hodnocení vlivu managementu chovu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat