Hodnocení vlivu profylaxe na spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat

SMOLA, Jiří, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a MALÁ, Gabriela. , 2023 Hodnocení vlivu profylaxe na spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 120-124. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23062.pdf
Abstrakt

Vakcinační strategie s intenzivním využitím v chovech hospodářských zvířat je považována za nejvyšší alternativu k použití antibiotik ihned po zlepšené úrovni biosekurity na farmě. V rámci řešení projetu jsme se soustředili na možnost hodnocení vlivu nikoliv pouhé imunoprofylaxe, jako aktivní imunizace po vakcinaci, ale také profylaxe v širším smyslu na spotřebu antimikrobik v chovech potravinových zvířat. Za tímto účelem jsme vymezili 8 okruhů hodnocení, které by měly přispět ke snížení incidence infekčních chorob jejich tlumením a prevencí založené především na imunitě a biosekuritě s cílem dosáhnout redukce spotřeby antimikrobik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat