Hygienické aspekty pastevniho chovu drůbeže

SKŘIVANOVÁ, Eva a ČERMÁK, Ladislav. Hygienické aspekty pastevniho chovu drůbeže. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017, 32 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran32
Interní odkaz17087.pdf
Abstrakt

Volný výběh představuje důležitý aspekt v pastevním chovu drůbeže, zatím však máme omezené znalosti o tom, jak různý způsob ustájení a chovného systému ovlivňuje růstovou výkonnost a osídlování patogeny, které běžně kontaminují potraviny. Hlavním cílem této studie bylo zhodnotit vliv různých způsobů ustájení (především stálý pevný přístřešek oproti menšímu mobilnímu, s nebo bez přístupu k venkovní pastvě) a chov různých genotypů brojlerů či nosnic. Hlavním sledovaným faktorem byla přítomnost a změny počtu bakterií ve střevním traktu kuřat včetně těch patogenních jako jsou Campylobacter sp. a Salmonella sp. Studie zahrnovala tři dílčí pokusy. Výsledky ukázaly rozdíly ve střevní mikrobiotě: Pokusy I a II potvrdily snížení počtů koliformních bakterií ve slepém střevě pastevních kuřat, pokus III prokázal signifikantní zvýšení počtu prospěšných bakterií mléčného kvašení v ileu nosnic s volným přístupem k venkovní pastvě.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce