Hygienické zásady získávání ovčího mléka

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hygienické zásady získávání ovčího mléka. Autoři: MALÁ, Gabriela. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-045-1. 2009-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz9164.pdf
Abstrakt

Metodika popisuje zásady správného postupu při dojení ovcí, včetně čištění a dezinfekce dojicího zařízení jako základního předpokladu získávání kvalitního biologicky plnohodnotného zdravotně nezávadného syrového ovčího mléka, které je základní surovinou pro výrobu ovčích mléčných výrobků. Pozornost je věnována také otázkám vzájemného vztahu mezi úrovní kontaminace mléka a čistotou povrchu těla ovcí a způsobem toalety vemene před dojením. V metodice jsou také uvedeny zásadní výhody a nevýhody ručního a strojního dojení ovcí, jakož i přehled používaných dojíren v chovech ovcí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
Ke stažení 9164
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat