Individuální plán biosekurity - základ prevence zavlečení ptačí chřipky do chovu

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Individuální plán biosekurity - základ prevence zavlečení ptačí chřipky do chovu. Náš chov, 2022, roč. 82(3), s. 27-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22024.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na návrh individuálního plánu biosekurity s důrazem na analýzu klíčových prvků biosekurity v chovech drůbeže jako nedílné součásti preventivních opatření biologické bezpečnosti.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat