Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost

NAJMANOVÁ, Z. a VACEK, Mojmír. Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 34-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9170.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo dílčím způsobem vyhodnotit vztah mezi různou mírou kulhání dojnic na a jejich příjem krmiva a mléčnou užitkovostí. U skupiny 30 krav (23 H plemene a 7 C plemene byla zaznamenávána četnost, doba příjmu a množství přijatého krmiva, živá hmotnost krav a jejich mléčná užitkovost. Jednou týdně byl hodnocen způsob chůze krav. Mléčná užitkovost byla nejvíce ovlivněna pořadím laktace, plemennou příslušností a počtem dní v laktaci. Krávy na vyšší laktaci měly zvýšené potíže s chůzí. Větší míra kulhání, pořadí laktace a živá hmotnost krav spolu přímo úměrně souvisí. S větší mírou kulhání se snižuje počet návštěv žlabu a čas strávený u žlabu, což krávy kompenzovaly rychlejším příjem krmiva.

OdděleníChov skotu