Jaká jsou kritická místa biosekurity v chovech hospodářských zvířat?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří., 2023 Jaká jsou kritická místa biosekurity v chovech hospodářských zvířat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 82-86. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23194.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech hospodářských zvířat jako významného předpokladu omezení rizika vzniku a šíření antimikrobiální rezistence a tím i snížení spotřeby antimikrobik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat