Jaká opatření mají vliv na spotřebu antimikrobik v chovech?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Jaká opatření mají vliv na spotřebu antimikrobik v chovech?. Náš chov, 2023, roč. 83(12), s. 50-52. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23200.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů podílejících se na šíření rezistentních bakterií v chovech hospodářských zvířat, které mají vliv na spotřebu antimikrobiálních látek, včetně návrhu preventivních opatření s důrazem na management chovu, imunoprofylaxi a biosekuritu, která je možné realizovat v provozních podmínkách chovů hospodářských zvířat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat