Je možné snížit spotřebu antimikrobik při odchovu telat?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Je možné snížit spotřebu antimikrobik při odchovu telat?. Náš chov, 2021, roč. 81(2), s. 58-60. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21013.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku významu prevence a profylaxe průjmových a respiračních onemocnění telat v průběhu jejich odchovu jako významné součásti strategie omezení spotřeby antimikrobních látek založené na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, kolostrálním managementu, optimalizaci krmení, zlepšení kvality chovného prostředí, technologických systémů včetně dodržování zásad biosekurity.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat