Kritická místa ovlivňující účinnost sanitace v chovu prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Kritická místa ovlivňující účinnost sanitace v chovu prasat. Náš chov, 2022, roč. 82(4), s. 56-57. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22055.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku významu sanitace jako nedílné součásti preventivních opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat coby významného předpokladu udržení dobrého zdravotního stavu prasat a jejího vlivu na snížení spotřeby antimikrobik a omezení rizika vzniku antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat