Krmné automaty pro telata a zdraví

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Krmné automaty pro telata a zdraví. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 40-42. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz24018.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu možnosti využití mléčných krmných automatů (MKA) pro napájení telat v období mléčné výživy s ohledem na potenciální rizika průniku a šíření patogenů s následným narušením zdravotního stavu telat včetně omezení negativního působení stresových faktorů.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat