Má změna klimatu vliv na hospodářská zvířata a antimikrobiální rezistenci?

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Má změna klimatu vliv na hospodářská zvířata a antimikrobiální rezistenci?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 79-81. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23193.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu změny klimatu na hospodářská zvířata, a dále vlivu chovu hospodářských zvířat na změnu klimatu s ohledem na zdraví zvířat včetně produkce skleníkových plynů a rizika šíření antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat