Masná užitkovost ovcí plemene charollais a suffolk

POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Masná užitkovost ovcí plemene charollais a suffolk. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 88-90. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21206.pdf
Abstrakt

Chov ovcí má v České republice dlouholetou tradici. V současné době je chov ovcí na našem území zaměřen především na produkci jehněčího masa. Poslední roky stavy ovcí klesají, přesto jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu masa, reprodukci, průměrný denní přírůstek a mnoho dalších. Cílem této práce bylo vyhodnocení masné užitkovosti masných plemen ovcí a to plemene suffolk a charollais ve vybraném chovu. U plemene suffolk byl zjištěn vyšší hmotnostní přírůstek avšak u plemene charollais nižší podíl tuku.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat