Metodika pro uchování a využití přeštického černostrakatého plemene prasat - genetického živočišného zdroje

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika pro uchování a využití přeštického černostrakatého plemene prasat - genetického živočišného zdroje. Autoři: FIEDLER, Jaromír, SMITAL, Jaroslav a FIEDLEROVÁ, Markéta... Česká republika. Metodika 978-80-7403-019-2. 2008-11-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran38
Interní odkaz8207.pdf
Abstrakt

Metodika je zpracována na základě současných požadavků chovatelů a Národního referenčního střediska uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat. Plemeno přeštické černostrakaté bude chováno v uzavřené populaci. Bude vytvořen selekční program založený na stabilizační selekci vlastností zahrnutých do kontroly užitkovosti. Bude využito kryokonzervace spermatu kanců. Na plemeni lze studovat působení prostředí a plemenářských opatření pro posouzení účinnosti selekce.

Ke stažení 8207
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat