Mléčné fórum 2012: rizika při výrobě, zpracování a prodeji

KVAPILÍK, Jindřich. Mléčné fórum 2012: rizika při výrobě, zpracování a prodeji. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 21-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12044.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá nejdůležitějšími skutečnostmi již osmnáctého berlínského mléčného fóra nazvaného „Milchwirtschaftliche Praxis: Wie gehen wir mit Risiken um?“ Předmětem vystoupení bylo sdělení o zaměření politiky EU a o podpoře výroby a zpracování mléka Spolkovým ministerstvem zemědělství. Hlavním tématem přednášek byl management rizik a to z pohledu chovatelů dojených krav, z pohledu mlékáren i z pohledu bank v agrárním sektoru. Byl zhodnocen na základě vybraných ukazatelů pro Německo úspěšný rok 2011 z hlediska výroby a zpracování mléka. Součástí „Mléčného fóra“ byly též tři půldenní exkurse do vybraných podniků a provozů.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu