Mléko jako indikátor poruch zdravotního stavu dojnic

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Mléko jako indikátor poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 2022, roč. 82(12), s. 24-27. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22246.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku bylo vyhodnocení možností odhalování metabolických problémů a mastitid pomocí složek mléka u dojnic v časné fázi laktace. Experimentální sledování probíhalo ve dvou chovech v letech 2021 až 2022. Z výsledků je patrné, že zvyšující se poměr tuku a proteinu (T:P) v mléce a nárůst kyseliny oktadecenové (C18:1) v mléčném tuku napomáhaly odhalit dojnice s rizikem rozvoje negativní energetické bilance (NEB). Klinické příznaky subakutní ruminální acidózy (SARA) se poměrně dobře odrážely v nízkých hodnotách T:P. Obsah laktózy se jevil jako dobrý ukazatel mastitid a může být nápomocný i ve vyhledávání rizikových zvířat z hlediska NEB. Z výsledků však také vyplynula značná obtížnost stanovení prahových hodnot pro jednotlivé zdravotní problémy. Je zřejmé, že spíše než absolutní hodnoty jsou pro interpretaci výsledků a popis metabolického stavu zvířat vhodnější změny jednotlivých složek mléka v čase.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka
OdděleníChov skotu