Možné vysvětlení účinku Orlistatu na sériové lipidy potkanů

MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk, TAUBNER, Tomáš a ČERMÁK, Ladislav., 2022 Možné vysvětlení účinku Orlistatu na sériové lipidy potkanů. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 7. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22268.pdf
Abstrakt

Dne 3. srpna 2022 se úspěšně konal ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., pod záštitou oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce mezinárodní workshop. Hlavním tématem přednášek bylo studium látek obsažených v semenu konopí setého (Cannabis sativa) a využití této rostliny v potravinářství a krmivářství. VÚŽV, v.v.i. spolupracuje dlouhodobě na řešení této problematiky se zahraničními partnerskými institucemi v Itálii a Polsku. Na workshopu se aktivně podíleli členové oddělení fyziologie výživy, jednu z celkových čtyř přednášek prezentoval čestný host Davide Lanzoni, student postgraduálního studia z milánské univerzity (University in Milan, Department of Veterinary and Animal Sciences. Jeho práce se zabývá výživovými a funkčními aspekty alternativních složek potravin a krmiv pocházejících právě z konopí setého. Studiu kanabinoidů v semenu konopí se věnovala přednáška T. Taubnera, na problematice se aktivně podílel Prof. Marian Czauderna z Kielanowského institutu Polské akademie věd. Výsledky byly po prezentacích se zájmem diskutovány. Workshop byl podporován z výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR (MZE-RO0718).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce