Možnost včasného odhadu negativní energetické bilance u dojnic

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a SYRŮČEK, Jan. Možnost včasného odhadu negativní energetické bilance u dojnic. Náš chov, 2023, roč. 83(12, vědecká příloha), s. 22-25. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23177.pdf
Abstrakt

Negativní energetická bilance (NEB) je problém, který se objevuje u vysokoprodukčních dojnic v rané fázi laktace a vede k dalším zdravotním poruchám, které ve svém důsledku způsobují produkční a ekonomické ztráty. Snahou výzkumníků je nalézt indikátory, pomocí kterých by chovatel mohl včas dojnice v NEB léčit či preventivně zasáhnout. Na základě experimentálního sledování v konkrétním chovu dojeného skotu bylo zjištěno, že pro včasný odhad NEB lze efektivně využít obsah mononenasycených mastných (MUFA) kyselin a kyseliny oktadecenové (C18:1) v mléce. Hraniční hodnoty, které by chovatel použil pro 80% záchyt krav v NEB, jsou v případě MUFA ≥ 1,35 g/100 g a pro C18:1 ≥ 1,28 g/100 g mléka. Pokud by chovatel v uvedeném podniku aplikoval tato doporučení a dojnice s podezřením na NEB včas řešil, lze očekávat celkový ekonomický přínos (po odečtení dodatečných nákladů) ve výši 243 tis. Kč za rok, resp. 607 Kč na krávu a rok.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu