Možnosti snížení spotřeby antibiotik v chovech skotu

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Možnosti snížení spotřeby antibiotik v chovech skotu. Náš chov, 2023, roč. 83(9), s. 54-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23124.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu preventivních opatření pro udržení dobrého zdravotního stavu skotu jako významného předpokladu snížení spotřeby antimikrobik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat