Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

BARTOŇ, Luděk a SYRŮČEK, Jan., 2023 Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství. In Uspořádání workshopu. 2023-06-01. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23057.pdf
Abstrakt

1. 6. 2023 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby uskutečnil workshop s názvem „Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství“. Na workshop se přihlásilo více než 50 účastníků z chovatelské praxe, z vědecké sféry i ze státní správy. V první přednášce autor přítomné seznámil s aktuální situací na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Následující příspěvek se věnoval problematice nákladů výroby mléka v ČR a byly prezentovány výsledky od zemědělských podniků za rok 2022. Autorka další přednášky se podrobně zabývala srovnáním ekonomických výsledků typických farem v EU. V následující prezentaci se detailně autor věnoval klíčovým ukazatelům efektivity chovu dojnic. Na ekonomicky důležitou oblast reprodukce byla zaměřena další přednáška. Přednášející v další příspěvku představil několik projektů realizovaných v rámci programu rozvoje venkova, které řešily rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě a jejich ekonomický dopad. V poslední přednášce autorka hovořila o vývoji a možnostech využití rozboru obrazu v chovu skotu.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu