Může biosekurita omezit výskyt antimikrobiální rezistence v chovech skotu?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Může biosekurita omezit výskyt antimikrobiální rezistence v chovech skotu?. Náš chov, 2021, roč. 81(9), s. 40-44. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21117.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech dojeného skotu a jejich vlivu na snížení spotřeby antimikrobiálních látek zohledňující způsob průniku a šíření infekce v chovu hospodářskými a volně žijícími zvířaty, biologickým materiálem, lidmi, přepravními prostředky, krmivem a vodou, technologickými systémy a zařízením, pomůckami pro ošetřování zvířat, podestýlkou a odpady.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat