Nové trendy v chovu prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena., 2013 Nové trendy v chovu prasat. In Uspořádání semináře 7.3.2013. Kostelec n. Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz13015.pdf
Abstrakt

Seminář Nové trendy v chovu prasat byl zaměřen na poskytnutí aktuálních informací zejména chovatelské veřejnosti. Na semináři byly prezentovány výsledky z oblasti výživy, reprodukce a managementu chovu prasat, informace o problematice kvality masa a zpeněžování jatečných prasat. Semináře se zúčastnilo 75 hostů z řad chovatelské a odborné veřejnosti a také hosté z Jižní Koreje.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat