Odraz narušené energetické rovnováhy dojnic ve složení mléka

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Odraz narušené energetické rovnováhy dojnic ve složení mléka. Náš chov, 2023, roč. 83(9), s. 49-52. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23114.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku bylo vyhodnotit vliv negativní energetické bilance (NEB) na složení mléka včetně vybraných mastných kyselin mléčného tuku. Do experimentálního sledování bylo zařazeno celkem 369 dojnic ze dvou chovů, u kterých byly opakovaně odebírány vzorky krve a mléka. První odběr byl proveden v prvních 35 dnech laktace a druhý odběr mezi 36. a 63. dnem laktace. Na základě laboratorních rozborů krve byly dojnice rozděleny do skupin NEB+ (dojnice s NEB) a NEB0 (dojnice bez NEB). Celkem se s NEB potýkalo 21 % dojnic. Největší rozdíly ve složení mléka byly pozorovány během prvních 35 dnů laktace. Dojnice ze skupiny NEB+ měly v tomto období signifikantně vyšší obsah tuku a poměr tuku a bílkovin, vyšší obsah C18:0 a C18:1 a naopak nižší obsah C14:0 a C16:0 ve srovnání s dojnicemi ve skupině NEB0. Tyto výsledky potvrzují významný vliv NEB na složení mléka dojnic v časné laktaci.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu