Opatření ke snížení spotřeby antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří., 2023 Opatření ke snížení spotřeby antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 61-64. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23192.pdf
Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na analýzu dynamiky výskytu vybraných rezistentních mikroorganismů a návrhu preventivních opatření, která mají vliv na spotřebu antimikrobiálních látek v provozních podmínkách chovů skotu, prasat a hrabavé drůbeže.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat