Plně česká telata "ze zkumavky" aneb biotechnologie ve šlechtění skotu

ZAJÍČKOVÁ, Magdalena a VACKOVÁ, Kristýna. Plně česká telata "ze zkumavky" aneb biotechnologie ve šlechtění skotu. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2022, roč. 2022(4), s. 44-45. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22291.pdf
Abstrakt

Moderní strategie ve šlechtění dnes využívají nejen genomiky a sexovaných inseminačních dávek jako zcela standardních nástrojů, ale také metody OPU/ IVF/ET, tedy odběr oocytů od vybraných plemenic, oplození in vitro a následný embryotransfer. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, jsou metody již poměrně intenzivně využívány. Ačkoliv jde o vysoce efektivní způsob progresivní šlechtitelské práce, v České republice tyto metody dosud nenašly praktické uplatnění z důvodu vysokých nároků na materiál, vybavení a odbornost pracovníků ve všech fázích procesu OPU/IVF. Touto cestou ve spolupráci VÚÎV, v.v.i, INPLEM s.r.o. a 1. zemědělské a.s. Chorušice byl proveden první přenos čtyřech čerstvých embryí a v červenci 2022 se narodily první dvě jalovičky.

ProjektNové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
OdděleníBiologie reprodukce