Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice. Autoři: LANKOVÁ, Sylva, LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Ivana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a VADLEJCH, Jaroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-208-0. 2018-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18207.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je popsat efektivní postupy, pomocí nichž lze u uhynulých a poražených zvířat nalézt parazity a manipulovat s nimi tak, aby bylo možné je využít nejen ke správné postmortální diagnostice, ale i k dalším analýzám, jež napomáhají ke zvýšení efektivity preventivních programů, terapeutických metod a celkové snaze výskyt parazitů snížit na subklinickou úroveň.

ProjektVyužití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat
Ke stažení 18207
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat