Precizní zemědělství – zdraví zvířat – antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Precizní zemědělství – zdraví zvířat – antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(4), s. 50-52. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23066.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu možnosti využití principu precizního zemědělství v chovech hospodářských zvířat při detekci změn zdravotního stavu včetně diagnostiky klinických příznaků vybraných onemocnění jako jednoho z předpokladů, umožňujících snížení množství antimikrobních látek používaných v chovech hospodářských zvířat a tím i snížení rizika vzniku a šíření antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat