Přeprava zvířat versus antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Přeprava zvířat versus antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 49-51. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23067.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu potenciálních rizikových faktorů, podílejících se na šíření rezistentních bakterií u hospodářských zvířat v průběhu přepravy.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat