Prevence jako opatření pro zlepšení úrovně reprodukce v chovech dojeného skotu

SCHREINEROVÁ, Markéta, ŘEHÁK, Dalibor a BARTOŇ, Luděk. Prevence jako opatření pro zlepšení úrovně reprodukce v chovech dojeného skotu. Náš chov, 2022, roč. 82(12), s. 13-16. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22261.pdf
Abstrakt

Odpovídající úroveň reprodukce hraje v chovech dojeného skotu klíčovou roli, velmi úzce totiž souvisí s produkcí mléka, a proto se výrazně promítá i do celkových výsledků hospodaření. Dlouhodobě se ale vlivem mnoha příčin nedaří dosahovat požadovaných reprodukčních výsledků. Pro optimalizaci využívá řada chovatelů plošné aplikace hormonálních preparátů vycházejících ze schémat synchronizačních protokolů. I přes stoupající spotřebu léčiv však nedochází k žádoucímu zlepšení reprodukčních parametrů. Perspektivní variantou se jeví začlenění konkrétních preventivních kroků, například hodnocení metabolického stavu zvířat či podrobná sonografická diagnostika pohlavních orgánů, vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu zvířat, který významně ovlivňuje i výsledky reprodukce.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka
OdděleníChov skotu