Prevence – profylaxe – biosekurity –rezistence v chovech hospodářských zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef, 2021 Prevence – profylaxe – biosekurity –rezistence v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 85-87. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21205.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti omezení vzniku rezistence k antimikrobiálním látkám prostřednictvím preventivních a profylaktických opatření a dodržování vysoké úrovně biosekurity chovu.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat