Produkce a zpracování mléka v roce 2017 v ČR

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Produkce a zpracování mléka v roce 2017 v ČR. Krmivářství, 2018, roč. 22(4), s. 26-30. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18077.pdf
Abstrakt

U 107 podniků s chovem dojených krav (průměr 572 krav) v ČR byly za rok 2017 zjištěny průměry následujících hlavních výrobních ukazatelů: dojivost na krávu 8 507 litrů mléka, obsah tuku a bílkovin v mléce 3,94 a 3,50 %, březost po první inseminaci krav a jalovic 60,7 a 41,2 %, věk při prvním otelení 784 dnů, délka servis periody a mezidobí 111 a 394 dnů, obměna stáda (vyřazování) krav 34,1 % a úhyn telat do odstavu 5,1 %. Zjištěná variabilita ukazatelů poukazuje na možnosti dalšího zlepšování dosahovaných výsledků. Uvedené a další ukazatele jsou stručně analyzovány z hlediska velikosti stád, plemenné příslušnosti krav, obměny stáda a výrobní oblasti. Zjištěné výsledky jsou doplněny stručnými údaji ČSÚ o chovu dojených krav v podnicích právnických a fyzických osob a několika českými a unijními daty o mezinárodním obchodu se syrovým mlékem.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat