Produkce, ceny a možnosti zlepšení výsledků chovu prasat

KVAPILÍK, Jindřich. Produkce, ceny a možnosti zlepšení výsledků chovu prasat. Náš chov, 2011, roč. 71(11), s. 33-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11131.pdf
Abstrakt

V letech 2004 až 2010 se ve státech EU se stavy prasat snížily o cca 5 % a porážky prasat a výroba vepřového masa se zvýšily o cca 4 a 5 %, v ČR stejné ukazatele poklesly o 37, 32 a 35 %. Při téměř konstantní spotřebě na obyvatele se ve stejném období soběstačnost v produkci vepřového masa zvýšila v EU o cca 2 %, v ČR o téměř 32 % poklesla. Mezi opatření, která by zlepšila uvedené a dalších ukazatele chovu prasat v ČR zlepšila, patří vedle dalšího zlepšování výrobních ukazatelů (počet selat na prasnici a rok, přírůstky hmotnosti prasat ve výkrmu aj.) snížení rozdílů mezi státy EU v přímých platbách na hektar, vyšší spotřeba domácích potravin, politická podpora agrárního sektoru aj.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu