Program biosekurity – nedílná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Program biosekurity – nedílná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech. In Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 4-6. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23115.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu úrovně biosecurity jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe v chovech hospodářských zvířat, což má zásadní význam při identifikaci rizikových faktorů, souvisejících s používáním antimikrobiálních látek. Důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti a udržování vysoké hygienické úrovně chovu je významným předpokladem k udržení dobrého zdravotního stavu a welfare chovaných zvířat. To následně vede ke snížení množství používaných antimikrobiálních látek, a tím i omezení rizika výskytu antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat