Prototyp zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp . 2009-05-19.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz9048.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu, které je schopno pracovat celý den.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat