Prototyp zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp . 2009-05-19.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz9048.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu, které je schopno pracovat celý den.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat