Působení přírodních látek na bachorovou fermentaci „in vitro“

JOCH, Miroslav, SKŘIVANOVÁ, Eva a KUDRNA, VÁCLAV., 2021 Působení přírodních látek na bachorovou fermentaci „in vitro“. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. 55-58. ISSN 978-80-8077-711-1
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21120.pdf
Abstrakt

Živočišné produkty přežvýkavců mají nezastupitelný význam ve výživě člověka. Jedinečné uspořádání jejich trávicí soustavy umožňuje přeměnit biomasu bohatou na vlákninu na vysoce kvalitní potraviny (maso, mléko). Negativní stránkou přeměny balastního krmivá na kvalitní živočišné produkty přežvýkavců je poměrně vysoká produkce skleníkových plynů. To se nesetkává se současným požadavkem společnosti na snižování dopadů lidské činnosti, resp. chovu přežvýkavců na životní prostředí a s požadavkem na tzv. udržitelný rozvoj.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce, Výživa a krmení hospodářských zvířat