Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR

SYRŮČEK, Jan. Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR. . Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2016, roč. 23(4), s. 32-33. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16198.pdf
Abstrakt

Chov skotu patří v ČR stejně jako ve většině států EU k nejvýznamnějším odvětvím živočišné výroby. Potvrzují to početní stavy skotu i produkce a spotřeba mléka a hovězího masa. V ČR, i přes snižující se výrobu hovězího masa a v dlouhodobějším horizontu pokles jeho spotřeby na obyvatele, se chov masného skotu v posledních letech výrazně rozšiřuje. U souboru podniků zahrnutých do sledování bylo v letech 2013 až 2015 v průměru chováno 108, 126 a 124 krav v podniku a na jednoho pracovníka připadalo 26, 35 a 40 krav. Celkové náklady chovu krav bez tržní produkce mléka za rok 2013 činily 29,5 tis. Kč na krávu a rok, vyšší byly za rok 2014 (30,2 tis. Kč) a nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2015, kdy se zvýšily meziročně o 325 Kč na krávu a rok na úroveň 30,5 tis. Kč. Výnosy byly v souboru podniků nejvyšší v roce 2015, čemuž odpovídá i nejvyšší počet odchovaných telat od 100 krav v tomto roce. Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -43 až -46 %), což hovoří o nutnosti státní podpory tohoto sektoru. Při zohlednění dotací bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření (rentabilita +2,1 až +8,7 %).

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu