Řízené osvětlení ve stáji pro dojnice - hodnocení a možné problémy

STANĚK, Stanislav a MALÁ, Gabriela., 2010 Řízené osvětlení ve stáji pro dojnice - hodnocení a možné problémy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 73-76. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10238.pdf
Abstrakt

V zimních měsících bylo hodnoceno řízené osvětlení ve stáji pro dojnice. Vlivem souvislé sněhové pokrývky došlo k významnému ovlivnění řídicích jednotek osvětlení. Před úpravou světelného režimu, bylo dosahováno ve stáji denní intenzity osvětlení 200 lx po dobu 13,5 hod., v noci 40 lx po dobu 4,5 hod. Po strukturálních úpravách bylo dosahováno vyrovnané denní intenzity osvětlení 200 lx po dobu 16,5 hod., v noci 40 lx po dobu 7 hod.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat