Ročenka – chov skotu v České republice 2022

SYRŮČEK, Jan, LIPOVSKÝ, David a SLÁDEK, Martin. Ročenka – chov skotu v České republice 2022. Hradištko: Českomoravská společnost chovatelů, a. s., 2023, 43 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran43
Interní odkaz23110.pdf
Abstrakt

Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2022 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. V roce 2022 byl poznamenán nejen agrární sektor vysokým růstem cen. V průběhu roku 2022 rostly výkupní ceny mléka a jatečného skotu, ale naproti tomu byl patrný i růst cen vstupních (krmiva, práce, energie aj.), což se promítlo do nemalého zvýšení výrobních nákladů chovatelů. Vysoké výkupní ceny byly příčinou meziročního růstu odhadovaného ekonomického výsledku českého zemědělství. Při hodnocení sektoru chovu skotu v ČR v roce 2022 je zřejmé, že nedošlo meziročně k výraznějším změnám, co se týče stavů jednotlivých kategorií skotu, produkce a prodeji mléka a jatečného skotu i spotřebě mléka a mléčných výrobků a hovězího masa. Z dlouhodobějšího vývoje ukazatelů chovu skotu lze jistě pozitivně hodnotit růst celkového objemu vyrobeného mléka v ČR a roční dojivosti, která je u nás ve srovnání se státy EU dlouhodobě jedna z nejvyšších.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu