Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád

VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 2007, roč. 67(2), s. 16-18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7014.pdf
Abstrakt

U skupiny holštýnských dojnic byly hodnoceny vztahy mezi změnou kondice během laktace a produkčními i reprodukčními ukazateli. Předběžné výsledky naznačují, že existuje vztah mezi tělesnou kondicí při otelení a následující mléčnou užitkovostí i vztah mezi mírou změn kondice po otelení a některými parametry reprodukce.

OdděleníChov skotu