Složky mléka pro včasné odhalení negativní energetické bilance dojnic v časné laktaci

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Složky mléka pro včasné odhalení negativní energetické bilance dojnic v časné laktaci. Autoři: ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a SYRŮČEK, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-302-5. 2023-12-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23218.pdf
Abstrakt

Negativní energetická bilance (NEB) je běžným a zároveň obtížně řešitelným problémem stád dojeného skotu. NEB se u dojnic objevuje nejčastěji po otelení a v první fázi laktace, kdy dojnice nejsou schopny přijmout dostatečné množství sušiny, aby byly naplněny energetické požadavky pro vysokou laktaci. Nepříznivé dopady NEB na zdraví, produkci i reprodukční výkonnost dojnic vyzývají chovatele i výzkumnou sféru hledat způsoby jejího včasného odhadu. Dojnice v NEB lze standardně identifikovat prostřednictvím měření koncentrací neesterifikovaných mastných kyselin v krvi, což však vyžaduje opakované odběry krve a následnou finančně, organizačně i časově náročnou laboratorní analýzu, proto se tato metoda v praxi nepoužívá. Cílem metodiky bylo proto popsat využití nepřímých indikátorů NEB, které jsou relativně snadno a bez nutnosti vynaložení vysokých nákladů dostupné, a prostřednictvím nichž lze s vysokou spolehlivostí odhalit NEB u dojnic v časné fázi laktace. Metodika využívá změn v obsahu některých složek mléka, zejména mastných kyselin (MK). Získávání informací o koncentracích MK prostřednictvím rozšířeného rozboru mléka v akreditované laboratoři pro rozbor mléka v rámci kontroly mléčné užitkovosti je pak spolu s využitím ROC křivek (senzitivity a specificity) a následnou možností stanovení prahových hodnot některých MK pro podmínky konkrétního stáda zcela nový koncept, který dosud v ČR nebyl uplatněn.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
Ke stažení 23218
OdděleníChov skotu