Současná situace a prognóza budoucího vývoje na trhu s mlékem v ČR

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Současná situace a prognóza budoucího vývoje na trhu s mlékem v ČR. Náš chov, 2022, roč. 82(5), s. 63-64. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22064.pdf
Abstrakt

Dne 24. února Ruská federace vojensky napadla Ukrajinu. Konflikt měl dosud na základy a dynamiku trhu s mlékem v EU jen minimální dopad. Otázkou však zůstává, jaký vliv na trh s mlékem a jinými zemědělskými komoditami bude mít další eskalace a prodlužování válečného konfliktu ve středně- a dlouhodobém horizontu. Ačkoli je Česká republika, co se obilí a mléka týče, soběstačná, neznamená to, že v těchto odvětví nepocítí žádné dopady aktuálního konfliktu na Ukrajině. Dá se očekávat, že válka na Ukrajině bude mít negativní vliv na globální potravinovou bezpečnost, přičemž některé státy již nyní omezují vývoz obilí. Současná situace má významný dopad také na nižší dostupnost krmiv pro zvířata a jejich vysoké ceny, což spolu se zvyšujícími se cenami energií může zapříčinit do budoucna zvýšení cen živočišných produktů včetně mléka. Tento, již dnes pozorovaný, růst výkupní ceny mléka se zcela jistě promítne do spotřebitelských cen mléka a mléčných výrobků. Tyto produkty přitom tvoří jen část položek, u kterých lze v blízké době očekávat výrazné zvýšení cen, což bude mít negativní dopad na ekonomickou situaci tuzemských spotřebitelů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu