Systém hodnocení jatečných těl skotu v USA

LEBEDOVÁ, Nicole, de MELLO, A., GAMAGE, N., BARTOŇ, Luděk a BUREŠ, Daniel. Systém hodnocení jatečných těl skotu v USA. Maso, 2023, roč. 34(2), s. 31-37. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23024.pdf
Abstrakt

Spojené státy americké ročně poráží přes 33 milionů kusů skotu a představují tak největšího světového producenta a jednoho z největších exportérů hovězího masa. Na rozdíl od evropského systému je hodnocení jatečně upravených těl (JUT) v USA zaměřeno především na kvalitativní stránku produkce. Existuje zde celkem osm tříd kvality, které se rozlišují na základě fyziologické zralosti a stupně ukládání intramuskulárního tuku – mramorování masa. Od té nejvyšší jsou to Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility, Cutter a Canner. Jako výsekové maso však můžeme na pultech obchodů nalézt pouze nejvyšší tři stupně. JUT mohou být rozdělena také do 5 tříd výtěžnosti (1–5), avšak toto hodnocení je využíváno ve výrazně menším rozsahu než třídění dle kvality. Přestože je systém klasifikace JUT v USA zcela dobrovolný, je klasifikováno přibližně 72 % z celkového počtu ročně porážených kusů. Specifika tohoto systému třídění popisuje následující článek.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu