Úroveň biosekurity - významná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech prasat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Úroveň biosekurity - významná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(5), s. 56-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20041.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu úrovně biosekurity jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe na farmách pro chov prasat, což má zásadní význam při identifikaci rizikových faktorů, souvisejících s používáním antimikrobiálních látek. Důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti a udržování vysoké hygienické úrovně chovu je významným předpokladem k udržení dobrého zdravotního stavu a welfare chovaných zvířat. To následně vede ke snížení množství používaných antimikrobiálních látek, a tím i omezení rizika výskytu antimikrobiální rezistence.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat