Ustájení prasnic během laktace: welfare prasnic a mortalita selat

MELIŠOVÁ, Michala, ILLMANNOVÁ, Gudrun a CHALOUPKOVÁ, Helena. Ustájení prasnic během laktace: welfare prasnic a mortalita selat. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 417-419. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12060.pdf
Abstrakt

V poslední době se zvyšuje zájem o welfare kojících prasnic a selat z pohledu ustájení. Řada studií potvrdila, že porodní klece způsobují utrpení kojících prasnic, a tím pádem mají negativní dopad na úroveň jejich welfare. Některé evropské země již legislativně chov kojících prasnic v porodních klecích zakázali, některé země prochází přípravou na jejich omezení. V ekologickém zemědělství legislativa Evropské unie chov kojících prasnic v klecích vylučuje. Lze proto předpokládat, že i u konvenčních chovů se tato problematika bude postupně řešit na úrovni cele Evropské unie. Příspěvek uvádí přehled studii, které porovnávají vliv ustájení prasnic během laktace v porodních klecích a ve volnem ustájení na jejich mateřské chování a mortalitu selat. Zaměřuje se na oblasti, které jsou považovány za klíčové z hlediska zabezpečeni dobré životni pohody prasnic. Současně zaměřuje pozornost na hlavni faktory, které ovlivňuji mortalitu selat.

OdděleníEtologie