Vitrification of fully grown and growing porcine oocytes using germinal vesicle transfer

NAKAGAWA, Shoma, MAEDOMARI, N., KIKUCHI, K., NAGAI, T., MIYANO, T., FULKA, Josef Jr. a MANABE, N. Vitrification of fully grown and growing porcine oocytes using germinal vesicle transfer. Journal of Reproduction and Development, 2011, 57, 335-341. ISSN 0916-8818.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11058.pdf
Abstrakt

The survival of nonmanipulated porcine oocytes is very low. On the other hand, we have found that their nuclei (germinal vesicles – GV) can be efficiently vitrified and after thawing they can be used as karyoplasts to reconstruct the oocytes that are able to mature.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie