Vliv mastných kyselin v krmné dávce prasniček na ukazatele reprodukční užitkovosti

VÁCLAVKOVÁ, E.va LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav., 2012 Vliv mastných kyselin v krmné dávce prasniček na ukazatele reprodukční užitkovosti. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12169.pdf
Abstrakt

Reprodukční ukazatele prasnic ovlivňuje celá řada faktorů. Nástup ovariální aktivity a průběh říje může ovlivňovat hormonální interakce, stav metabolismu, odstav selat a sociální stres. Mezi faktory regulující ovulaci, vývoj žlutých tělísek na ováriích, funkci dělohy a produkci steroidů mohou být zahrnuty také úloha semenné plasmy, inseminace a přítomnost kance (Madej et al., 2005). Tuk je obvykle přidáván do krmné dávky jako zdroj energie. Důraz je kladen zejména na omega-3 mastné kyseliny, které jsou v hojné míře obsaženy v rybím tuku a rostlinných olejích (sojový, olivový, lněný, slunečnicový, řepkový).

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat